ספר שירות מושלם פלטינום - חרדי

ספר שירות מושלם פלטינום - עברית

ספר שירות מושלם פלטינום - רוסית

ספר שירות מושלם פלטינום - ערבית

ספר שירות מושלם פלטינום - אנגלית

ניתן לצפות בחוברות, בטלפון הסלולרי/טאבלט גם דרך האפליקציה yoqva flip.

להורדת האפליקציה  לחצו על האייקון המתאים עבורכם

הפקת הפורמט הדיגיטלי - הפורמט הדיגיטלי - הדיגיטלי שלי

easyflip.co.il